NAUČNI RADOVI

Reishi Complex – Naučni radovi – Super Natura – Zdravlje iz prirode. Radovi koji će vam pomoći u još boljem razumevanju naših preparata, gledano sa naučne strane.

Reishi Complex - Naučni radovi - Super Natura - Zdravlje iz prirode. Radovi koji će vam pomoći u još boljem razumevanju naših preparata, gledano sa naučne strane. 

 

14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
22-24. septembar 2018.(Beograd) Proceedings, Vol. II, stranica 1027-1030, br. Q-06-P

Reishi Complex - Naučni radovi - Super Natura - Zdravlje iz prirode. Radovi koji će vam pomoći u još boljem razumevanju naših preparata, gledano sa naučne strane. 

 

Izvod iz diplomskog rada: 

“Hemijski sastav i biološka aktivnost medicinske gljive Reishi  (Ganoderma lucidum)”

kandidata Milice Stefanović

Reishi Complex - Naučni radovi - Super Natura - Zdravlje iz prirode. Radovi koji će vam pomoći u još boljem razumevanju naših preparata, gledano sa naučne strane.

 

 

Composition of reishi and reishi/propolis extracts – Lcms analysis

MIlica Stefanović

Reishi Complex - Naučni radovi - Super Natura - Zdravlje iz prirode. Radovi koji će vam pomoći u još boljem razumevanju naših preparata, gledano sa naučne strane.

Comments are closed.