Ćuranov rep

ĆURANOV REP (TURKEY TAIL) TRAMETES VERSICOLOR

Trametes versicolor (srp. ćuranov rep) je gljiva od koje se dobija jedan od vodećih lekova protiv raka, krestin. Iako upotreba krestina nije odobrena od strane američke Uprave za hranu i lekove (eng. FDA), bio je najprodavaniji antikancerogeni lek u Japanu većim delom 1980-ih. Krestin je bio prvi lek protiv raka koji je proizveden od gljiva, a koji je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite japanske vlade koja je ekvivalent FDA-u odobrilo. Svi planovi zdravstvene zaštite u Japanu pokrivaju kupovinu krestina.

Latinska etimologija ove gljive je sledeća:  trametes znači „ono što je tanko“, a versicolor znači „raznovrsno obojeno“. U nekoj literaturi gljiva se naziva coriolus versicolor ili, retko, polyporus versicolor, ali taksonomisti se sada slažu da gljivu treba pravilno klasifikovati kao trametes. U Kini se gljiva naziva yun zhi ili „oblak gljiva“. U Japanu je zovu kawaratake što znači „gljiva pored reke“.

Tarametes versicolor - Ćuranov rep - Super Natura. Ova gljiva je jedna od vodećih glijva od koje se dobija jedan od vodećih lekova protiv raka - krestin. 

 

Trametes versicolor u divljini

Trametes versicolor se nalazi u šumama umerenog pojasa širom sveta i u svim Sjedinjenim Državama. Krasna je i povremeno se uključuje u cvetnim prikazima. Na engleskom govornom području gljiva je poznata i kao „ćuranov rep“ (eng. turkey tail), jer njen oblik podseća na rep ćurana u stojećem položaju. Iscrtana je tamno do svetlo smeđim trakama koje se smenjuju sa narandžastim, plavim, belim i žutosmeđim trakama. Sklona je rastu na mrtvim trupcima i poznato je da se hrani većinom vrsta drveća.

Japanci su dugo koristili trametes versicolor kao narodni lek protiv raka. U tradicionalnoj kineskoj medicini, trametes versicolor se koristi za lečenje plućnih infekcija, viška sluzi i hepatitisa. Stari taoisti su poštovali ove gljive, jer rastu na borovom drvetu. Budući da su borovi zimzelene biljke, taoistički sveštenici su pretpostavili da gljiva ima trajnu moć bora koji nikada ne gubi lišće. Taoisti su verovali da trametes versicolor skuplja jang energiju iz korena borovog drveta i prepisivali su je pacijentima kod kojih je jang energija bila oskudna.

 

Istraživačke studije o trametes versicolor-u

Trametes versicolor je privukao pažnju farmaceutske industrije 1965. godine kada je hemijski inženjer, koji je radio u Kureha Chemical Industry Company Ltd., u Japanu, primetio svog suseda koji je pokušao da se izleči od raka želuca narodnim lekom. Sused je bio u kasnijim fazama raka i bio je odbijen za lečenje od strane bolnica i klinika. Nekoliko meseci je uzimao narodni lek, pečurku, a zatim se izlečen vratio na posao. Narodni lek je bio trametes versicolor.

Inženjer je ubedio kolege da ispitaju gljivu. Pronađen je i uzgojen najbolji soj trametes versicolor-a. Ubrzo je stvoren PSK, ekstrakt ove gljive. PSK (polisaharid-K) je glavni sastojak krestina: to je 1-3 beta-glukan, vrsta polisaharida koji se nalazi u lekovitim gljivama; veže se za protein i posebno je koristan za imuni sistem.

Uspeh krestina je inspirisao kineske naučnike da razviju sopstveni ekstrakt trametes versicolor-a nazvan PSP (Polisaharid-Peptid). Peptid je jedinjenje male molekulske težine koja učestvuje u stvaranju proteina. I PSK i PSP su snažni imunostimulatori sa specifičnim delovanjem za T-ćelije i antigen prezentujućih ćelija kao što su monociti i makrofagi. Biološka aktivnost se karakteriše njihovom sposobnošću povećanja broja belih krvnih zrnaca, proizvodnja interferona alfa i interleukina-2, i odloženog tipa hipersenzitivne reakcije. Kliničko eksperimentisanje sa PSP-om je počelo tek početkom 1990-ih, dok su se klinička istraživanja PSK-a sprovodila od 1978. Na 14. godišnjem Međunarodnom simpozijumu za hemoterapiju 1991. godine predstavljeno je 68 radova o PSK-u, što predstavlja oko petinu svih radova.

 

Krestin, PSK i rak

PSK se ekstraktuje iz micelarnog soja CM-101 i otprilike je 62% polisaharida i 38% proteina. Glukanski deo PSK-a se sastoji od beta 1-4 glavnog lanca i beta 1-3 bočnog lanca, sa beta 1-6 bočnim lancima. Deo polipeptida je bogat asparaginskom, glutaminskom i ostalim aminokiselinama i oralno je bioraspoloživ. Pokazano je da PSK nema značajnog uticaja na imunske odgovore domaćina u normalnim uslovima. Može da vrati imuni potencijal na normalan nivo nakon što je domaćin bio opterećen tumorom ili antikancerogenim hemoterapijskim sredstvima. Ovo jedinjenje je sistematski testirano na širokom spektru raka kod ljudi sa značajnim uspehom.

Nakon intratumorske primene, PSK izaziva lokalnu upalu kao odgovor koji rezultira nespecifičnim ubijanjem ovih nenormalnih ćelija. Shodno tome, lokalna primena PSK-a je efikasnija od sistematske upotrebe. Objavljeno je da PSK podstiče ekspresiju gena nekih citokina poput TNF-alfa, interleukina (IL)-1, IL-8 i IL-6. Ovi citokini, koje su proizveli monociti, makrofazi i razne druge ćelijske vrste, direktno stimulišu citotoksične T ćelije protiv tumora, pojačavaju antitela pomoću B limfocita i podstiču eskpresiju receptora IL-2 u T limfocitima. Zanimljivo je da nedavna istraživanja pokazuju da PSK vrši tumoricidnu aktivnost podstičući T-ćelije koje prepoznaju PSK kao antigen i ubijaju tumorske ćelije na specifičan antigen način.

Lek se gotovo uvek prepisuje pacijentima obolelim od raka kojima je tumor uklonjen i koji su podvrgnuti hemoterapiji ili radioterapiji. Često se prepisuje kod raka debelog creva, pluća, želuca i jednjaka i nema neželjenih efekata. U nastavku su nedavna istraživanja koja pokazuju efikasnost PSK-a na imunološki sistem pacijenata obolelih od raka:

  • U desetogodišnjem istraživanju na 185 pacijenata sa rakom pluća koji su bili podvrgnuti radioterapiji, japanski lekari su primenili krestin na otprilke polovinu pacijenata (ostali su dobili placebo). Želeli su da vide da li krestin može pojačati aktivnost belih krvnih zrnaca i tako ojačati njihov imuni sistem. Nakon 10 godina, 39% pacijenata koji su bili u prvom ili drugom stadijumu raka pluća i uzimali krestin je preživelo, dok je samo 16% pacijenata preživelo u grupi koja nije koristila krestin. Od pacijenata sa rakom u trećem stadijumu, 22% je preživelo u grupi koja je uzimala krestin, dok je samo 5% pacijenata preživelo u grupi koja nije koristila krestin.
  • U nasumičnom, kontrolisanom kliničkom ispitivanju 227 pacijenata sa rakom dojke, lekari su za neke pacijente propisali PSK i hemoterapiju, a drugima samo hemoterapiju. U ovom desetogodišnjom istraživanju je preživelo 81,1% pacijenata koji su uzimali PSK i lečeni hemoterapijom, dok je 64,5% pacijenata koji su samo lečeni hemoterapijom preživelo. Ranija istraživanja kod pacijenata sa rakom dojke su nagoveštavala da dugotrajna imunoterapija koristeći PSK u kombinaciji sa hemoterapijom može imati korisne rezultate. U kasnijem, mnogo većem ispitivanju (914 pacijenata), detaljna analiza je nagoveštavala da je PSK značajno produžio stopu preživljavanja kod ER-negativnih pacijenata u drugom stadijumu, bez učešća limfnih čvorova. Međutim, u kasnijem velikom ispitivanju, naučnici nisu mogli naći statističke dokaze o bilo kakvoj koristi PSK-a.

 

Ova kontradiktorna istraživanja su možda razjasnili naučnici koji su upoređivali pacijente koji su bili pozitivni na HLA-B40 antigen (ćelijski markeri na površini) lečeni PSK-om u odnosu na pacijente koji su bili B40 negativni. Otkriveno je da su B40-pozitivni pacijenti lečeni PSK-om (3g dnevno, po dva meseca svake godine) pored hemoterapije imali i poboljšanu 10-godišnju stopu preživljavanja u poređenju sa B40-negativnim pacijentima. Dakle, HLA-B40 može biti prediktivni faktor za reakciju PSK-a.

  • U petogodišnjem istraživanju 262 pacijenata sa rakom želuca koji su imali gastrektomiju (uklanjanje dela želuca), neki pacijenti su primili PSK zajedno sa hemoterapijom, a neki nisu. 73% pacijenata koji su primali PSK i dalje su živeli posle pet godina; stopa preživljavanja druge grupe bila je 60%. Istraživanje je zaključilo da je PSK, zajedno sa hemoterapijom, „koristan za sprečavanje vraćanja raka i za produženje stope preživljavanja za pacijente koji su bili podvrgnuti kurativnoj gastrektomiji“. Naučnici su ranije primetili da dendritične ćelije mogu infiltrirati rak želuca kod nekih pacijenata, što je povezano sa povećanjem ukupnog broja preživelih i neobolelih nakon operacije. Zaključeno je da će pacijenti sa rakom želuca sa ograničenom infiltracijom dendritičkih ćelija pre operacije verovatno imati značajniju reakciju kada im se daje imunoterapija sa PSK-om. Najnovije ispitivanje u Japanu pokazalo je da kombinovanje PSK-a sa konvencionalnom hemoterapijom značajno poboljšava stopu preživljavanja.
  • U drugom, novijem istraživanju, PSK je poboljšao opštu stopu preživljavanja raka jednjaka kod pacijenata sa preoperativnim visokim nivoima beta-1-antihimotripsina ili sijalinske kiseline.
  • U istraživanju sa 185 pacijenata sa epidermoidnim karcinomom, adenokarcinomom ili karcinomom velikiih ćelija koji su dobili PSK kao potencijator imunološkog sistema nakon radioterapije, skoro četiri puta više pacijenata koji su lečeni PSK-om su imali značajna poboljšanja u preživljavanju bolesti od onih koji nisu dobili PSK. PSK je bio klinički značajan kod pacijenata u poslednjim stadijumima (treći stadijum bolesti) u odnosu na pacijente u prvom i drugom stadijumu. PSK je bio aktivniji kod starijih pacijenata (preko 70 godina) i pacijenata sa malim primarnim tumorima.

 

Tarametes versicolor - Ćuranov rep - Super Natura. Ova gljiva je jedna od vodećih glijva od koje se dobija jedan od vodećih lekova protiv raka - krestin. 

 

Početkom 1980-ih krestin se našao na udaru na nekoliko medicinskih konvencija, gde su lekari dovodili u pitanje njegovu efikasnost. Izgledalo je da je delotvornost supstance preuveličana.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Japanu sada nalaže lekarima da koriste krestin samo kao dodatak hemoterapiji ili radioterapiji. Lek sam po sebi se ne treba koristiti za lečenje raka. PSK može povećati stopu preživljavanja kod pacijenata sa rakom i produžiti njihov život. Štaviše, supstanca nije toksična. Pošto se rizik čini minimalnim kod pacijenata koji uzimaju PSK, a puno se dobija njegovim korišćenjem, PSK će verovatno biti pomoć u borbi protiv raka u godinama koje dolaze. PSK takođe smanjuje LDL („loš“) holesterol kod pacijenata sa visokim nivoom masnoće u krvi. Otkriveno je da ima antivirusno dejstvo na HIV i citomegalovirus.

 

PSP i rak

PSP je prvi put izolovan 1983. godine iz uzgajanog duboko slojevitog micelijuma COV-1 soja trametes versicolor-a. PSP može da sadrži najmanje četiri diskretna molekula koji su pravi proteoglikani. PSP se razlikuje od PSK po saharidnom sastavu, zbog čega mu nedostaje fukoza, a sadrži arabinozu i ramnozu. Polisaharidni lanci su pravi beta-glukani, uglavnom 1-4, 1-2 i 1-3 glukozne veze sa malim količinama veza galaktoze, manoze i arabinoze. PSP se lako može uneti oralnim putem.

Kao i PSK, PSP se propisuje pacijentima obolelim od raka kako bi se poboljšao njihov imuni sistem pre i posle hirurškog zahvata, hemoterapije i radioterapije. Kinesko ministarstvo za javno zdravlje je 1992. godine odobrilo PSP kao medicinski materijal nacionalne klase I. Godine 1999. PSP je dodat na listu lekova čiji bi se troškovi mogli nadoknaditi programima zdravstvenog osiguranja. Štaviše, Nacionalni centar za istraživanje raka u Sjedinjenim Državama je proglasio PSP za gljivičnu antikancerogenu supstancu.

PSP koji je ovde istraživan potiče od posebnog soja trametes versicolor-a nazvanog COV-1 koji je razvijen u Kini. U nastavku su nedavna istraživanja koja se odnose na PSP:

  • Naučnici sa Univerziteta u Šangaju su proučavali 650 pacijenata obolelih od raka koji su bili podvrgnuti hemoterapiji ili radioterapiji kako bi videli može li PSP smanjiti neželjena dejstva na lečenje. Koristeći 20 kriterijuma za procenu neželjenih reakcija na lekove protiv raka (slabost, noćno znojenje i druge), naučnici su utvrdili da je PSP grupa imala znatno manje nuspojava u odnosu na kontrolnu grupu.
  • U placebo kontrolisanom istraživanju, naučnici sa šangajskog Instituta za kinesku medicinu su davali PSP jednoj grupi koja je bila podvrgnuta hemoterapiji ili radioterapiji zbog raka, a placebo drugoj grupi. Zatim su posmatrali obe grupe u potrazi za simptomima anoreksije, povraćanja, suvog grla i drugih nuspojava, kao i povećanja težine, većeg broja prirodnih ćelija ubica i drugih znakova poboljšanja. Ono što su naučnici nazvali „ukupna efektivna stopa“ (stopa poboljšanja zdravlja pacijenata) bila je značajno veća u grupi koja je koristila PSP (85,8) u odnosu na kontrolnu grupu (41,9%).

Postoji antitumorsko dejstvo koje je od velikog značaja kada se PSP kombinuje sa interleukinom-2 (IL-2). Pošto su nuspojave IL-2 zavisne od doze, opravdano je očekivati da se niže doze IL-2, zajedno sa PSP-om, mogu klinički koristiti uz kasnije smanjenje ozbiljnosti nuspojava. PSP je u kombinaciji sa radioterapijom izazvao značajno povećanje procenta apoptičnih ćelija (tj. ćelija koje su izvršile samoubistvo) tokom 24 sata u poređenju sa zračenjem, i pretpostavlja se da antitumorski mehanizam PSP-a takođe može apoptozom izazvati oštećenje DNK u ciljanim ćelijama raka.

  • Česta neželjena reakcija radioterapije i hemoterapije je hematopoetska toksičnost u koštanoj srži, što uzrokuje anemiju i povećanu podložnost infekcijama. Nekoliko istraživanja je pokazalo snažno ublažavanje ovih toksičnih dejstava od strane PSP-a.
  • U dvostruko slepom, placebo kontrolisanom i nasumičnom istraživanju, lekari bolnice Kvin Meri sa Univerziteta u Hong Kongu su procenili dejstva primene PSP-a tokom 28 dana na pacijente koji su završili konvencionalno lečenje uznapredovalog nesitno ćelijskog karcinoma pluća (eng. NSCLC), veoma agresivnog oblika raka pluća. Trideset četiri pacijenta, bez značajnijih razlika u osnovnim demografskim, kliničkim ili tumorskim karakteristikama ili prethodnim režimima lečenja, uključeni su u svaku od PSP i placebo grupa. Posle 28 dana lečenja, došlo je do značajnog poboljšanja broja belih krvnih zrnaca, uključujući neutrofile i imunoglobuline G i M, procenat telesne masnoće kod pacijenata koji su bili lečeni PSP-om, ali ne i kod pacijenata koji su primali placebo; ta razlika je bila statistički veoma značajna. Iako se kod pacijenata koji su koristili PSP nisu poboljšali simptomi povezani sa NSCLC-om, značajno je manje pacijenata koji su koristili PSP povučeno zbog napredovanja bolesti u odnosu na pacijente u kontrolnoj grupi: 5,9% i 23,5%, respektivno. Nije bilo prijavljenih neželjenih reakcija koje se mogu pripisati PSP-u. Naučnici su zaključili da je lečenje PSP-om povezano sa sporijim pogoršanjem zdravlja kod pacijenata sa uznapredovalim nesitno ćelijskog karcinoma pluća.
  • PSP stimuliše proliferaciju ćelija ubica aktiviranim limfokinom (eng. LAK) i smanjuje koncentraciju IL-2 potrebnu za proizvodnju citotoksičnog odgovora. PSP (2 g/kg dnevno) poseduje imunopotentne aktivnosti, efikasne u obnavljanju klinički izazvane imunosupresije, kao što su potisnuta proliferacija limfocita, funkcija prirodnih ćelija ubica (eng. NK cells), proizvodnja belih krvnih zrnaca i rast slezine i grudne žlezde kod pacova. Pored toga, PSP je povećao proizvodnju IgG-a i IL-2.

PSP je bezbedan. U nizu nedavno opsežnih serija eksperimenata o mogućoj genetskoj toksičnosti PSP polisaharopeptida nije bilo dokaza o mutagenim ili toksičnim dejstvima. Testovi subkronične toksičnosti su rađeni sa različitim koncentracijama PSP-a oralnom primenom na pacovima i nisu primećene vidljive posledice.

 

 Tarametes versicolor - Ćuranov rep - Super Natura. Ova gljiva je jedna od vodećih glijva od koje se dobija jedan od vodećih lekova protiv raka - krestin. 

Trametes versicolor i septički šok

Septički šok je složen sindrom posredovan vezivanjem lipopolisaharida (LPS) iz gram-negativnih bakterija sa imunim ćelijama praćen kaskadom oslobađanja upalnih posrednika i reaktivnih vrsta kiseonika. Zbog velikog broja pacijenata sa septičkim šokom,  potrebno je uložiti mnogo napora da bi se razvile nove terapijske mogućnosti. Ekstrakti plodova trametes versicolor-a inhibiraju in vitro vezivanje LPS-a sa receptorom i stoga mogu sadržati olovni sastav za lekove za sprečavanje septičkog šoka posredovanog LPS-om.

 

 

*Prevod knjige Lekovite pečurke – Georges M. Halpern

 

 

Comments are closed.